18
okt

Max Ernst GGZ behaalt VIPP doelstellingen

Met gepaste trots kunnen wij, als een van de weinige aanbieders, melden dat we de audit naar aanleiding van de VIPP GGZ regeling positief hebben doorstaan. Dit betekent dat we op dit moment voldoen aan de standaarden om op een veilige manier data uit te wisselen met iedere persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) die daarvoor in aanmerking komt.

In november 2018 is de zogenaamde VIPP GGZ regeling van start gegaan. Dit is een subsidieregeling bestaande uit een implementatieprogramma dat aansluit bij landelijke standaarden, waaronder de Basis Gegevensset Zorg (BGZ), de informatiestandaard medicatieproces en standaarden voor uitwisseling met een PGO (MedMij). De VIPP GGZ regeling gaat over: 

  • beter inzicht geven aan patiënten over hun gezondheid;
  • eenduidigheid in verslaglegging;
  • de uitwisseling van gegevens;
  • het vergroten van de medicatieveiligheid; 
  • het stimuleren van e-health.

Max Ernst GGZ heeft deelgenomen aan deze regeling waarbij we ervoor hebben gekozen om in te tekenen op Module A2: Patiënt & Informatie. Voor geïnteresseerden zie: https://www.vippggz.nl/modules.html

terug naar overzicht

Onze clienten waarderen ons gemiddeld met een 8.3! Dat is 5% hoger dan het landelijk gemiddelde.