Privacy

Max Ernst GGZ verzamelt en bewaart persoonsgegevens voor de diagnostiek en behandeling en gaat uitermate zorgvuldig met uw persoonlijke gegevens om. Max Ernst GGZ verwerkt en bewaart uw persoonlijke gegevens conform de geldende wet- en regelgeving. Iedere medewerker heeft geheimhoudingsplicht, hulpverleners hebben daarnaast medisch beroepsgeheim. Meer informatie vindt u in ons privacyreglement.

Identificatieplicht

Wij zijn als zorgaanbieder wettelijk verplicht uw identiteit te controleren. Hiervoor leggen wij uw burgerservicenummer (BSN) vast in uw medisch cliëntdossier. Ter controle van uw BSN vragen wij u daarom om bij uw eerste afspraak uw identiteitsbewijs mee te nemen.

Cliëntdossier

Van iedere behandeling wordt een dossier bijgehouden. Hierin staan alle gegevens die betrekking hebben op uw behandeling. Het dossier gaat over uw eigen gezondheid en u kunt het daarom inzien, met uitzondering van gegevens die niet over uzelf gaan. Ook hebt u recht op kopieën uit uw dossier als u dat wil. Dossiers moeten minimaal 20 jaar bewaard blijven. Op schriftelijk verzoek kan uw dossier na afsluiting van de behandeling worden vernietigd, tenzij dit in strijd is met de wet of andere belangrijke nadelen kan opleveren.

Informatie uitwisseling met derden

Uw dossier is alleen ter inzage aan uw behandelaar en degenen die binnen Max Ernst GGZ beroepsmatig betrokken zijn bij uw behandeling. Er wordt geen informatie verstrekt aan directe familie, naastbetrokkenen en derden, tenzij u daar uitdrukkelijk toestemming voor heeft gegeven. In het kader van goed hulpverlenerschap vragen wij wel altijd uw (schriftelijke) toestemming om informatie over uw behandeltraject uit te wisselen met uw huisarts. De informatie die we uitwisselen betreft: informatie over de diagnose en relevant informatie over de aanpak van de behandeling. Alleen in enkele gevallen (zoals wetenschappelijk onderzoek of onderzoek naar cliëntwaardering) geven wij beperkte informatie aan andere instanties, ook daarbij worden strikte privacyregels gevolgd.

Onze clienten waarderen ons gemiddeld met een 8.3! Dat is 5% hoger dan het landelijk gemiddelde.