Innovatieve pilot; het Centraal Toeleidingspunt

Max Ernst GGZ is trots te melden dat zij als een van de deelnemende partners betrokken is bij de start van een innovatieve pilot genaamd het Centraal Toeleidingspunt (CTP) GGZ, welke op 2 april 2024 van start gaat in Arnhem en Nijmegen.

Dit initiatief, dat tot stand komt in nauwe samenwerking met 10 tot 15 huisartsenpraktijken in beide steden, is gericht op het verbeteren van de toegankelijkheid van geestelijke gezondheidszorg (ggz) en het verminderen van wachttijden.

De noodzaak voor een dergelijk toeleidingspunt is duidelijk aan het licht gebracht door de regionale taskforces wachttijden GGZ in Arnhem en Nijmegen. Deze taskforces, bestaande uit ggz-aanbieders, vertegenwoordigers van het sociaal domein, huisartsen(organisaties), ervaringsdeskundigen en financiers, benadrukken dat een collectieve inspanning essentieel is om de wachttijden in de ggz aan te pakken. Met financiële ondersteuning van ZonMw is het Centraal Toeleidingspunt GGZ ontwikkeld om deze uitdaging aan te gaan.

De pilot met het CTP beoogt binnen een periode van drie maanden op een kleinschalige maar effectieve wijze de werking van het toeleidingspunt te testen en te optimaliseren. Het doel is om na te gaan of het CTP daadwerkelijk bijdraagt aan het sneller vinden van een passende zorgoplossing voor cliënten, zowel binnen als buiten de ggz-sector. Dit moet ertoe leiden dat cliënten niet onnodig in een wachtstand belanden. Het streven is om gedurende de pilotperiode circa 300 patiënten te begeleiden.

Het proces binnen het CTP werkt als volgt: huisartsen verwijzen volwassen patiënten (18+) naar het CTP indien zij een ggz-behandeling noodzakelijk achten. Het CTP organiseert vervolgens een verkennend gesprek met de cliënt, waarbij een ggz-professional samen met een ervaringsdeskundige en een professional vanuit het sociaal domein de hulpvraag in kaart brengt. Afhankelijk van de situatie worden verschillende oplossingen verkend, variërend van interventies in het sociaal domein tot aan ggz-behandelingen. Het CTP adviseert de cliënt op basis van actuele wachttijdgegevens en respecteert de keuze van de cliënt voor een specifieke zorgaanbieder.

Max Ernst GGZ is verheugd deel uit te maken van dit belangrijke initiatief en kijkt uit naar de positieve impact die het Centraal Toeleidingspunt GGZ zal hebben op de zorgtoegankelijkheid en -kwaliteit in de regio Arnhem en Nijmegen.

Meer informatie over de pilot en Max Ernst GGZ, vind je binnenkort op onze website.