Vragen en klachten

Wij doen ons best om ons werk goed te doen en om onze cliënten met respect te behandelen. Toch kan het gebeuren dat je nog met vragen rondloopt over je behandeling of zelfs een klacht hebt. Bespreek dit vooral met je behandelaar. Samen vind je op de meeste vragen een antwoord en voor de meeste klachten een oplossing.

Lukt dit niet, dan kan je met jouw klacht terecht bij onze klachtenfunctionaris (klachten@max-ernst.nl).  Wanneer je niet tevreden bent over de afhandeling door onze klachtenfunctionaris, dan kan je de klacht doorzetten naar de klachtencommissie. Mocht je het niet eens zijn met de afhandeling van de klachtencommissie bestaat er nog een onafhankelijke geschillencommissie. Max Ernst GGZ is daarvoor aangesloten bij De Geschillencommissie. Bekijk hier ons aansluitbewijs.

In ons klachtenreglement kun je alles vinden over de manier waarop Max Ernst GGZ met klachten omgaat. Een exemplaar hiervan kun je hier of op al onze locaties krijgen