ADHD

Alle kinderen hebben wel eens weinig aandacht voor waar ze mee bezig zijn. Ze zijn afgeleid, fantaseren of dagdromen. Dat hoort bij het kind zijn. Maar wat als een kind zich bijna nooit kan focussen op waar hij mee bezig is en concentratieproblemen heeft, waardoor hij/ zij moeite heeft om zelfstandig dingen te doen, vrienden te maken of om op school het beste uit zichzelf te halen?

Herken en kenmerken van ADHD

ADHD is onder te verdelen in verschillende vormen, waarbij twee vormen de bekendste zijn. De ene vorm is ADD. Hierbij is er sprake van een overwegend onoplettend beeld, waarbij je snel afgeleid bent en moeite hebt met focussen. De tweede vorm wordt vaak als het klassieke ADHD gezien. Hierbij is er sprake van een gecombineerd beeld, waarbij je snel afgeleid bent en moeite hebt met focussen én heel druk bent.

Herken je in je kind vrijwel dagelijks minimaal 6 van de volgende symptomen? Dan kan het zijn dat je kind last heeft van een van de vormen van ADHD.

 • Je kind kan zich moeilijk op één ding concentreren.
 • Je kind heeft een hekel aan ‘saaie’ taken waarvoor een langdurige concentratie nodig is.
 • Je kind raakt van alles kwijt.
 • Je kind heeft moeite met luisteren.
 • Je kind maakt vaak fouten omdat het details over het hoofd ziet.
 • Je kind is snel en gemakkelijk afgeleid.
 • Je kind vergeet vaak dingen tijdens dagelijkse activiteiten.
 • Je kind komt vaak tijd tekort of komt vaak te laat omdat het moeite heeft met plannen.
 • Je kind doet meestal dingen zonder na te denken over de gevolgen.
 • Je kind volgt instructies slecht op.
 • Je kind is vaak overactief, erg druk en springt van de hak op de tak.

 

 

Behandeling van ADHD

Max Ernst GGZ helpt je kind om de handvatten te bieden hoe met de ADHD om te gaan (zowel voor ouders, kind als eventueel school). We doen dit samen met jou en je kind.

Max Ernst GGZ werkt graag met bewezen methodieken. Daarbij kijken we vooral naar wat nodig is en zijn we flexibel om onze aanpak aan te passen als de situatie daar om vraagt. Zo focussen we samen op de persoonlijke doelen en het resultaat. 

Werkwijze

We starten met het vaststellen van de hulpvraag en het opstellen van het behandelplan. Afhankelijk van het resultaat dat je wilt bereiken, kiezen we samen de meest geschikte behandelvorm, bijvoorbeeld cognitieve gedragstherapie, psycho-educatie, mindfulness, mindful parenting, sociale vaardigheidstraining en/ of ouderbegeleiding. Ook krijg je een inschatting van de duur van de behandeling om het resultaat te bereiken, en informatie over hoe het resultaat van de behandeling wordt gemeten. Zo heb je een duidelijk inzicht in wat je kind gaat doen en wat het aan het eind heeft bereikt.