Behandeling bij volwassenen

Max Ernst GGZ biedt behandeling aan mensen met psychische of psychiatrische problemen die zijn verwezen door de huisarts. Het maakt niet uit of het om lichte of ernstige problemen gaat; onze mensen staan klaar om ervoor te zorgen dat je beter in je vel komt te zitten.

Het behandelaanbod van Max Ernst GGZ is gebaseerd op zowel (geprotocolleerde) behandelmethoden waarvan de effectiviteit is aangetoond, als op voortdurende toetsing bij de cliënten naar de waardering van de geboden zorg. Daarbij maakt Max Ernst GGZ zoveel mogelijk gebruik van eHealth, wat betekent dat onze behandelingen waar het kan een combinatie zijn van behandelsessies op onze vestigingen en online behandelmodules. In geval van een Basis GGZ behandeling start de behandeling standaard met een eHealth aanbod. Klik hier voor een voorbeeld van een behandeling in de Basis GGZ. 

Waarom Max Ernst GGZ?

  • Streven naar korte wachttijden en snel van start
  • De snelste weg naar een duurzaam resultaat
  • Klanten waarderen ons met een 8.4
  • Wij scoren zeer goed op behandelresultaat
  • Specialist in angst en depressie

Aanmelden

Om bij ons in behandeling te komen is een verwijzing van je huisarts is noodzakelijk.

Na aanmelden

Wanneer jij bent aangemeld bij ons ontvang je van ons een brief per post. In de brief staat beschreven hoe je je persoonlijke digitale portaal kunt activeren, akkoord kan geven op de toestemmingen en hoe je de aanmeldvragenlijst kan invullen. Na het voltooien van deze stappen nemen we je inschrijving in behandeling. Je wordt nu, afhankelijk van een eventuele wachttijd, gebeld voor het maken van een eerste afspraak. In voorbereiding op deze afspraak wordt aan je gevraagd of je via jouw beveiligde portaalomgeving een vragenlijst wilt invullen. Dit geeft de behandelaar inzicht in jouw klachten en hulpvraag. Deze twee elementen staan dan ook tijdens het eerste gesprek centraal. Na het intakegesprek zal een tweede gesprek met de regiebehandelaar worden ingepland. De informatie hieruit zal in een adviesgesprek aan je worden teruggekoppeld. Tijdens deze terugkoppeling zal ook het behandeladvies besproken worden. Afhankelijk van je hulpvraag wordt direct een behandelaanbod voorgesteld en kan dit veelal direct van start gaan.

De behandeling

Na de intake waarin samen met jou het behandelplan wordt opgesteld, kan de behandeling van start gaan. In sommige gevallen wordt er eerst nog psychologisch onderzoek uitgevoerd om zo je klachten beter te begrijpen. De behandeling is zo lang als nodig, zo kort als mogelijk, zodat met focus gewerkt kan worden en jij zo snel mogelijk weer verder kan met waar je mee bezig wilt zijn. Om dit proces te ondersteunen maken we ook gebruik van E-health: online filmpjes of opdrachten die je binnen je eigen online portaal als huiswerk mee kunt krijgen. Via dit portaal kan je ook gemakkelijk en in een beschermde omgeving contact opnemen met jouw behandelaar. Een behandeling binnen Max Ernst GGZ wordt afgerond wanneer de behandeldoelen behaald zijn, wanneer er voldoende afname is in klachten, of als tijdens de behandeling blijkt dat andere zorg nodig is. In dat laatste geval wordt samen gekeken wat de best passende aansluiting is.


Samenwerking

Soms is het nodig om anderen te betrekken bij jouw behandeling. Dit kunnen professionals zijn maar ook personen uit je eigen netwerk. Als wij het in het kader van je behandeling van belang vinden om anderen te betrekken dan zullen wij dit altijd pas doen na overleg met jou. In ieder geval willen wij je huisarts op de hoogte kunnen houden over het verloop van je behandeling. 

Vergoedingen

Max Ernst GGZ heeft afspraken met alle zorgverzekeraars in Nederland en alle behandelvormen die Max Ernst GGZ aanbiedt, worden vergoed vanuit het basispakket van uw zorgverzekering. Wel kan er sprake zijn van een eigen risico. Voor 2024 is dit wettelijk vastgesteld op €385,- voor alle in dat jaar genoten zorg. Dit eigen risico kan hoger zijn als je dit vrijwillig hebt verhoogd. Vanaf het moment dat er een intake plaatsvindt, brengt Max Ernst GGZ de kosten van de bestede tijd rechtstreeks bij jouw zorgverzekeraar in rekening, ook al heeft er nog geen behandeling plaatsgevonden.

Wachttijden

Heb je de stap gezet om hulp te zoeken bij het aanpakken van je probleem, dan wil je ook zo snel mogelijk behandeld worden. Bij Max Ernst GGZ begrijpen we dat heel goed en ondanks de wachttijden in de zorg doen wij ons best om met een zo kort mogelijke wachttijd te werken. Soms lukt dat, niet altijd. 

Bekijk de wachttijden

Max Ernst GGZ ondersteunt bij

Hieronder vind je de meest voorkomende psychische stoornissen waarbij we hulp kunnen bieden.