Behandeling bij volwassenen

Max Ernst GGZ biedt behandeling in de basis en de specialistische GGZ voor volwassenen. Dat betekent dat iedereen vanaf 18 jaar met psychische of psychiatrische problemen bij ons in goede handen is. Het maakt niet uit of het om lichte of ernstige problemen gaat; onze mensen staan klaar om ervoor te zorgen dat je beter in je vel komt te zitten en weer mee kunt doen. Het behandelaanbod van Max Ernst GGZ is gebaseerd op zowel (geprotocolleerde) behandelmethoden waarvan de effectiviteit is aangetoond als op voortdurende toetsing bij de cliënten naar de waardering van de geboden zorg. Daarbij maakt Max Ernst GGZ zoveel mogelijk gebruik van eHealth, wat betekent dat onze behandelingen waar het kan een combinatie zijn van behandelsessies op onze vestigingen en online behandelmodules. In geval van een Basis GGZ behandeling start in alle gevallen de behandeling standaard met een eHealth aanbod. Klik hier voor een voorbeeld van een behandeling in de Basis GGZ. 

Waarom Max Ernst GGZ?

  Korte wachttijden dus snel van start
De snelste weg naar resultaat
Klanten waarderen ons met een 8.4
Wij scoren een 9.8 op behandelresultaat
Specialisten in angst en depressie

Wachttijden

Als je de stap gezet hebt om hulp te zoeken bij je probleem, dan wil je ook zo snel mogelijk behandeld worden. Bij Max Ernst GGZ begrijpen we dat heel goed en wij doen ons best om zonder wachtlijsten te werken. Je eerste afspraak heb je bij ons dan ook meestal binnen twee weken.

  • Kijk hier voor actuele wachttijden.

Vergoedingen

Max Ernst GGZ heeft afspraken met alle zorgverzekeraars in Nederland en alle behandelvormen die Max Ernst GGZ aanbiedt, worden vergoed vanuit het basispakket van uw zorgverzekering. Wel kan er sprake zijn van een eigen risico. Voor 2022 is dit wettelijk vastgesteld op €385,- per verzekerde voor alle in dat jaar genoten zorg. Dit eigen risico kan hoger zijn als je dit vrijwillig hebt verhoogd. Vanaf het moment dat er een intake plaatsvindt, is Max Ernst GGZ gerechtigd om de kosten van de bestede tijd rechtstreeks bij jouw zorgverzekeraar in rekening te brengen, ook al heeft er nog geen behandeling plaatsgevonden. 

Zorgprestatiemodel

Sinds 01 januari 2022 is de manier waarop de financiering van de GGZ is georganiseerd, gewijzigd. Dit betreft een stelselwijziging en heet het Zorgprestatiemodel. De inhoud van onze zorgverlening aan u verandert niet, net zomin als de kwaliteit ervan. Wel wijzigt de manier waarop de geleverde zorg wordt gedeclareerd.

Wij snappen dat deze verandering ook andere vragen oproept. Daarom hebben wij de veel voorkomende vragen voor u alvast op een rij gezet.

 

Hoe kun je je aanmelden?

Om bij ons in behandeling te komen is een verwijzing van je huisarts is noodzakelijk.

Aangemeld en dan?

Wanneer jij bent aangemeld ontvang jij van ons een brief met onze behandelvoorwaarden. Deze behandelvoorwaarden gaan over zaken als: jouw privacy, het contact dat wij willen hebben met je huisarts en evt. apotheek, wat te doen bij klachten, etc. Zodra we de behandelvoorwaarden retour hebben ontvangen, schrijven we je in. Je wordt nu, afhankelijk van een eventuele wachttijd, gebeld voor het maken van een eerste afspraak. In voorbereiding op deze afspraak wordt aan je gevraagd of je via jouw beveiligde omgeving een klachtlijst wilt invullen. Dit geeft de behandelaar inzicht in jouw klachten en hulpvraag. Deze twee elementen staan dan ook tijdens het eerste gesprek centraal. Afhankelijk van je hulpvraag wordt direct een passend behandelaanbod voorgesteld en kan je veelal direct aan de slag.

Hoe ziet de behandeling eruit?

Na intake waarin samen met jou het behandelplan wordt opgesteld, kan de behandeling van start gaan. De behandeling is zo lang als nodig, zo kort als mogelijk, zodat met focus gewerkt kan worden en jij zo snel mogelijk weer verder kan met waar je mee bezig wilt zijn. Om dit proces te ondersteunen maken we ook gebruik van e-health: online filmpjes of opdrachten die je binnen je eigen online portaal als huiswerk mee kunt krijgen. Via dit portaal kan je ook gemakkelijk en in een beschermde omgeving contact opnemen met jouw behandelaar. Een behandeling binnen Max Ernst GGZ wordt afgerond wanneer de behandeldoelen behaald zijn, wanneer er voldoende afname is in klachten, of als tijdens de behandeling blijkt dat andere zorg nodig is. In dat laatste geval wordt samen gekeken wat de best passende aansluiting is.

Samenwerking

Soms is het nodig om anderen te betrekken bij jouw behandeling. Dit kunnen professionals zijn maar ook personen uit je eigen netwerk. Als wij het in het kader van je behandeling van belang vinden om anderen te betrekken dan zullen wij dit altijd pas doen na overleg met jou. In ieder geval willen wij je huisarts op de hoogte kunnen houden over het verloop van je behandeling. 

Waar wij jou als Max Ernst GGZ bij kunnen helpen

  •  Aandachtstekortstoornis en gedragstoornis
  •  Somatoforme stoornis

 

Wil je weten of een van deze stoornissen op jou van toepassing zou kunnen zijn?

doe de zelftest