Persoonlijkheidsproblemen

Iedereen heeft wel eens een situatie meegemaakt waarin je je anders gedraagt dan anders. Je negatieve karaktertrekjes werken je tegen, waardoor je niet tevreden bent over jezelf en je een vervelend gevoel overhoudt aan de hele situatie. Een enkele keer is dat niet zo erg, maar wat als dit keer op keer gebeurt in je contact met andere mensen, omdat het je niet lukt je gedrag aan te passen? Bijvoorbeeld omdat je extreem jaloers bent, last hebt van stemmingswisselingen, extreem verlegen bent, ultra perfectionistisch en slecht tegen kritiek kunt of dat je je altijd afhankelijk opstelt van anderen? Dan kan het zijn dat er sprake is van persoonlijkheidsproblematiek, dat bepaalde persoonlijkheidstrekken zo sterk aanwezig zijn dat je merkt dat je vastloop in contact met anderen of bijvoorbeeld in je studie of op je werk. Als je een persoonlijkheidsstoornis hebt, dan heb je het bijna altijd lastig in het contact met anderen. Je kunt dan helemaal vastlopen op verschillende terreinen van je leven.

Herken jij je in deze kenmerken van een persoonlijkheidsstoornis?

Er bestaan verschillende persoonlijkheidsstoornissen, elk met specifieke kenmerken. Enkele voorbeelden van persoonlijkheidsstoornissen zijn: de borderline persoonlijkheidsstoornis, de afhankelijke persoonlijkheidsstoornis, de dwangmatige persoonlijkheidsstoornis, de narcistische persoonlijkheidsstoornis en de anti-sociale persoonlijkheidsstoornis. Persoonlijkheidsstoornissen ontstaan door een combinatie van erfelijkheid en omgevingsfactoren, waardoor er sprake is van een verstoorde persoonlijkheidsontwikkeling.

Herken jij je sterk in één of meerdere van de volgende kenmerken? Dan kan het zijn dat je last hebt van persoonlijkheidsproblematiek of een persoonlijkheidsstoornis.

  • Je hebt last van een diepgaand wantrouwen en bent achterdochtig naar andere mensen.
  • Je hebt moeite met het uiten van je emoties.
  • Je hebt moeite met het aangaan van intieme relaties.
  • Je hoort van anderen dat je je asociaal gedraagt en geen rekening houdt met anderen.
  • Je hebt anderen mensen bedreigd of op een andere manier kwaad gedaan en hebt achteraf geen spijt van je daden.
  • Je relaties met mensen zijn niet stabiel en je hebt een slecht beeld over jezelf. Ook kan de manier waarop je over anderen denkt sterk wisselen. Je bent impulsief en je emoties wisselen vaak en sterk.
  • Mensen vinden je arrogant en zelfingenomen. Soms noemen mensen je een narcist. Je hebt behoefte aan bewondering en verwacht deze ook te krijgen.
  • In gezelschap voel je je geremd, je hebt altijd het gevoel dat je tekort schiet en bent overgevoelig voor een negatief oordeel van anderen.
  • Je stelt je afhankelijk op van anderen, omdat je denkt dat het alleen niet zult redden. Je hebt een buitensporige behoefte om verzorgd te worden waardoor je je aan anderen vastklampt. Je bent altijd bang om in de steek gelaten te worden.
  • Je bent extreem perfectionistisch en ordelijk. Daardoor ben je niet flexibel of open en verlies je veel tijd. Ook merk je dat het daardoor moeilijk is om met anderen samen te werken.

Behandeling van een persoonlijkheidsstoornis bij Max Ernst GGZ: samen focussen op resultaat

Als je een persoonlijkheidsstoornis hebt, dan kan Max Ernst GGZ je helpen om in kaart te brengen waardoor je vastloopt en je ondersteunen in het aanleren van andere, gezondere manieren om met je problemen om te gaan. Het is belangrijk om je ervan bewust te zijn dat jouw kwetsbare punten bij je horen en nooit volledig zullen verdwijnen. Wél kun je leren om hier alerter op te zijn en er op een andere manier mee om te gaan, waardoor je weer een normaal leven kunnen leiden.

De aanpak van Max Ernst GGZ is modern en actief, zodat je zelf een grote invloed hebt op het resultaat, bijvoorbeeld met e-health waarbij je op elk moment en op elke plaats aan je doelen kunt werken. Max Ernst GGZ werkt graag met bewezen methodieken. Daarbij kijken we vooral naar wat jij nodig hebt en is onze aanpak flexibel  aan te passen als jouw situatie daar om vraagt. Zo focussen we samen op jouw persoonlijke doelen en resultaat. Je resultaat is inzichtelijk, zodat het voor jou helder en duidelijk is wat je hebt bereikt. 

Beperkingen van Max Ernst GGZ in de behandeling van persoonlijkheidsstoornis

We werken van maandag tot en met vrijdag en hebben geen 24-uurs bereikbaarheid. Ook is er geen mogelijkheid om meerdere keren per week contact te hebben. Dat betekent dat we beperkt zijn in wat we kunnen bieden. Mensen met een complexe persoonlijkheidsstoornis kunnen we dan ook niet de behandeling bieden die nodig is. Blijkt dat hier sprake van is dan zullen wij je moeten doorverwijzen naar een aanbieder die deze zorg wel kan bieden.

Werkwijze van Max Ernst GGZ

Als je kiest voor een behandeling bij Max Ernst GGZ, dan kies je voor een behandeling die focust op jouw persoonlijke situatie. Afhankelijk van het resultaat dat je wilt bereiken, kiezen we samen de meest geschikte behandelvorm, bijvoorbeeld cognitieve gedragstherapie (individueel of in groep), internettherapie (eHealth/internetmodules van Minddistrict) of contact met lotgenoten. Tegelijkertijd is het belangrijk dat het klikt met je psycholoog, dus ook daarin bieden we maatwerk. En indien noodzakelijk betrekken we een psychiater bij je behandeling. Zo heb je alle hulp bij Max Ernst GGZ beschikbaar en hoef je je verhaal niet steeds opnieuw te vertellen.

We starten met een intakegesprek en een screening om je hulpvraag vast te stellen en je behandelplan te maken. Samen met je behandelaar kies je dan de meest geschikte behandelvorm (shared decision making) en stel je je doelen vast. Bij Max Ernst GGZ kun je hier later altijd nog van afwijken als je situatie daar om vraagt. Ook krijg je een inschatting van de duur van je behandeling om je resultaat te bereiken, en informatie over hoe je resultaat wordt gemeten. Zo heb je een duidelijk inzicht in wat je gaat doen en wat je aan het eind hebt bereikt.

Wil je samen met Max Ernst GGZ je klachten aanpakken? Klik dan op onderstaande knop om je aan te melden.