Angst

Ieder kind is op een bepaald moment of in een bepaalde situatie wel eens angstig. Maar wat als je kind heel vaak angstig is en je kind de deur niet meer uit durft? Als ouder kan het moeilijk zijn om te zien dat je kind zo’n intense angst ervaart. Maar ook als jongere zelf kan het overweldigend zijn om constant door angst belemmerd te worden.

Herken vormen van angst

Angst kan zich in veel vormen voordoen en er bestaan veel verschillende symptomen van angst. Een veel voorkomende vorm van angst is een steeds terugkerende paniekaanval of angstaanval, ook wel paniekstoornis genoemd. Hierbij kun je opeens last hebben van een hevige angst, een overweldigende paniek of onbehaaglijke gevoelens. Soms hebben mensen in hun leven last van een fobie, zij hebben dan om onduidelijke redenen een sterke angst voor bepaalde zaken of situaties. Er bestaan veel fobieën. Een veel voorkomende fobie uit zich in de omgang met mensen en wordt ook wel sociale fobie, of sociale angststoornis genoemd. Een andere veel voorkomende fobie is necrofobie (angst voor de dood). Ten slotte kan angst zich bijvoorbeeld ook uiten in dwangmatig gedrag, wat een dwangstoornis genoemd kan worden. Ook kan angst een gevolg zijn van een traumatische ervaring, wat in sommige gevallen een posttraumatische stressstoornis (PTSS) genoemd wordt.

Behandeling van angst

Max Ernst GGZ helpt je kind om van diens angst af te komen of om deze hanteerbaar te maken, zodat deze niet langer het leven van je kind beheerst. We doen dit samen met je kind; het kind heeft hierbij een belangrijke inbreng. Max Ernst GGZ werkt graag met bewezen methodieken. Daarbij kijken we vooral ook naar wat je kind nodig heeft. Onze aanpak is flexibel aan te passen als de situatie van je kind daar om vraagt. Zo focussen we samen op de persoonlijke doelen van je kind. Het resultaat is inzichtelijk, zodat het voor jou en je kind helder en duidelijk is wat je kind heeft bereikt. 


Werkwijze

We starten met het vaststellen van de hulpvraag en het opstellen van het behandelplan. Afhankelijk van het resultaat dat je kind wil bereiken, kiezen we samen de meest geschikte behandelvorm, bijvoorbeeld cognitieve gedragstherapie, EMDR, internettherapie (e-health/internetmodules van Minddistrict) of contact met lotgenoten. Ook krijgen jij en je kind een inschatting van de duur van de behandeling om het resultaat te bereiken, en informatie over hoe het resultaat wordt gemeten. Zo hebben jij en je kind een duidelijk inzicht in wat er gaat gebeuren en wat er aan het eind is bereikt.