Over ons

Max Ernst GGZ levert vraaggerichte, effectieve en efficiënte behandeling voor mensen met psychische en psychiatrische problemen. Vraaggerichte zorg is zorg die is afgestemd op de wensen en verwachtingen van onze cliënt waarbij professionele standaarden gewaarborgd zijn.

Missie

Max Ernst GGZ levert vraaggerichte, effectieve en efficiënte behandeling voor mensen met psychische en psychiatrische problemen. Vraaggerichte zorg is zorg die is afgestemd op de wensen en verwachtingen van de cliënt waarbij professionele standaarden gewaarborgd zijn.
Onze zorg is gericht op volledig herstel of verbetering in het dagelijks functioneren en is gebaseerd op zowel (geprotocolleerde) behandelmethoden waarvan de effectiviteit is aangetoond als op voortdurende toetsing bij de cliënten naar de waardering van de geboden zorg.

Visie

In de behandeling van mensen met psychische of psychiatrische problemen is snelheid van handelen gekoppeld aan een heldere doelstelling en effectieve behandelmethoden cruciaal. Max Ernst GGZ realiseert dit. In onze visie staat deze inzet garant voor tevreden cliënten enerzijds en kostenreductie in de basiszorgverzekering of gemeentelijke budgetten anderzijds. Daardoor kunnen meer mensen geholpen worden.

Doelgroep

In principe kan iedere jeugdige vanaf 6 jaar alsmede iedere volwassene met lichte tot ernstige psychische of psychiatrische problemen bij Max Ernst GGZ terecht. Uitzondering is diegene waarbij sprake is van zeer crisisgevoelige problematiek. Max Ernst GGZ werkt uitsluitend in een ambulante behandelsetting. De huisarts of in geval van kinderen, de gemeente, zijn de primaire verwijzers voor Max Ernst GGZ.

Organisatie

Max Ernst GGZ is opgericht in 2005 met het streven de best denkbare behandeling tegen een acceptabele prijs te bieden. We zijn uitgegroeid tot een middelgrote aanbieder van Basis en Specialistische GGZ, in Volwassenen en Kind & Jeugd. Kenmerkend voor onze aanpak is dat we zorgen voor een heldere verwachting vooraf en inzet van objectiveerbare meetinstrumenten, waardoor een behandeling zo kort mogelijk en zo lang als nodig duurt. Dit resulteert in een forse behandeleffectiviteit, hoge cliëntwaardering en weinig recidive. Het is daarbij de combinatie van een gespreksbehandeling én een medicamenteuze behandeling die wordt gezien als toegevoegde waarde. Max Ernst GGZ heeft contractafspraken met alle zorgverzekeraars en een groeiend aantal gemeenten.

Bij Max Ernst GGZ werken psychiaters, psychotherapeuten, klinisch psychologen, GZ–psychologen en basispsychologen.

AGB-code

De praktijk AGB-code van Max Ernst GGZ is 73730718.

Kernwaarden

Er gelden vier basisprincipes conform de beroepscode voor psychologen die bij Max Ernst GGZ hoog in het vaandel staan, te weten verantwoordelijkheid, integriteit, respect en deskundigheid.

Integriteit
15768

Voor psychologen is integriteit in de uitoefening van hun vak en in de wetenschap een belangrijke uitgangspunt. Psychologen werken met hun cliënten op basis van eerlijkheid, gelijkwaardigheid en transparantie. Psychologen zorgen er voor dat iedereen weet waar die aan toe is en ook wat er van iemand verwacht wordt. Hun aanpak sluit hier op aan.

Verantwoordelijkheid
Depositphotos 13943317 Xl 2015

Psychologen zijn zich bewust van hun professionele verantwoordelijkheid als het gaat om hun cliënten, de wetenschap en de samenleving. Die verantwoordelijkheid geldt voor al hun beroepsmatig handelen en deze onderschrijven psychologen dan ook volledig. Zij stellen bovendien alles in het werk om misbruik van hun werkzaamheden te voorkomen.

Deskundigheid
Depositphotos 189600832 Xl

Psychologen zorgen er altijd voor dat zij nieuwe kennis verwerven en hun deskundigheid op peil houden. Zij weten waar hun kwaliteiten en expertise liggen en stemmen hun dienstverlening hier op af.

Respect
4328284

Respect voor de cliënt staat voorop in de werkwijze van psychologen. Dit respect omvat de rechten van de cliënt, privacy en autonomie, mits dit niet in strijd is met de wet.