Over Max Ernst GGZ

Missie

Max Ernst GGZ levert vraaggerichte, effectieve en efficiënte behandeling van mensen met psychische en psychiatrische problemen. Vraaggerichte zorg is zorg die is afgestemd op de wensen en verwachtingen van de cliënt, terwijl professionele standaarden gewaarborgd zijn.

Onze zorg is gericht op volledig herstel of verbetering in het dagelijks functioneren en is gebaseerd op zowel (geprotocolleerde) behandelmethoden waarvan de effectiviteit is aangetoond als op voortdurende toetsing bij de cliënten naar de waardering van de geboden zorg.

Visie

In de behandeling van cliënten met psychische of psychiatrische problemen is een goede coördinatie van inzet van behandelingsmethodieken cruciaal. Deze coördinatie is optimaal bij een parallelle inzet en terugkoppeling van bedoelde methodieken. Max Ernst GGZ streeft in haar behandeling en begeleiding van cliënten altijd naar een strakke routing vooraf. Hierbij worden de doelen in een tijdsperiode afgesproken, waardoor de cliënt is verzekerd van een snelle en resultaatgerichte behandeling.

Organisatie

Max Ernst GGZ is een landelijk opererende GGZ instelling voor zowel Basis als Specialistische GGZ. Max Ernst GGZ heeft 18 vestigingen verspreid over Nederland.

Bij Max Ernst GGZ werken psychiaters, psychotherapeuten, klinisch psychologen, (gz) psychologen en SPV-ers.

HKZ keurmerk

Max Ernst GGZ beschikt over het HKZ keurmerk.

Kernwaarden

Er gelden vier basisprincipes conform de beroepscode voor psychologen die bij Max Ernst GGZ hoog in het vaandel staan, te weten verantwoordelijkheid, integriteit, respect en deskundigheid.

Verantwoordelijkheid
Psychologen zijn zich bewust van hun professionele verantwoordelijkheid als het gaat om hun cliënten, de wetenschap en de samenleving. Die verantwoordelijkheid geldt voor al hun beroepsmatig handelen en deze onderschrijven psychologen dan ook volledig. Zij stellen bovendien alles in het werk om misbruik van hun werkzaamheden te voorkomen.

Integriteit
Voor psychologen is integriteit in de uitoefening van hun vak en in de wetenschap een belangrijke uitgangspunt. Psychologen werken met hun cliënten op basis van eerlijkheid, gelijkwaardigheid en transparantie. Psychologen zorgen er voor dat iedereen weet waar die aan toe is en ook wat er van iemand verwacht wordt. Hun aanpak sluit hier op aan.

Respect
Respect voor de cliënt staat voorop in de werkwijze van psychologen. Dit respect omvat de rechten van de cliënt, zijn privacy en zijn autonomie, mits dit niet in strijd is met de wet.

Deskundigheid
Psychologen zorgen er altijd voor dat zij nieuwe kennis verwerven en hun deskundigheid op peil houden. Zij weten waar hun kwaliteiten en expertise liggen en stemmen hun dienstverlening hier op af.

AGB-code

De AGB-code van Max Ernst GGZ is 73730718.

Onze clienten waarderen ons gemiddeld met een 8.3! Dat is 5% hoger dan het landelijk gemiddelde.