Zorgprestatiemodel

Vanaf 01 januari 2022 wijzigt de manier waarop de financiering van de GGZ is georganiseerd. Dit betreft een stelselwijziging en heet het Zorgprestatiemodel. Het is een model waarbij het streven is om de geleverde zorg sneller inzichtelijk te maken. Transparantie is hierbij het doel.

Nu blijkt dat het voor veel cliënten soms lastig is om te begrijpen waarom de zorgverzekeraar pas na meer dan een jaar de kosten van de behandeling verrekend met het eigen risico. Het zorgprestatiemodel moet een heldere, transparante en eenvoudige bekostiging worden. 

De essentie van het Zorgprestatiemodel zit hem in het feit dat we niet langer achteraf, na afloop van uw behandeling, de rekening indienen bij uw zorgverzekeraar, maar dat we dit voortaan per maand doen voor de sessies die u in die maand heeft gehad. Dat doen we net zo lang als uw behandeling duurt.

Ondanks dat er voor u weinig wijzigt, zijn er wel degelijk wijzigingen waar u mee te maken krijgt. Wij snappen dat dit vragen oproept. Wij hebben de veel voorkomende vragen hieronder vast op een rij gezet. Staat uw vraag er niet tussen, neemt u dat gerust even contact met ons op. Wij zijn op werkdagen van 8.30 – 17.00 uur bereikbaar via 088 – 270 1220. Mailen mag ook, stuur uw vraag naar: info@max-ernst.nl

Wat betekent de stelselwijziging voor u?

De inhoud van onze zorgverlening aan u verandert niet, net zomin als de kwaliteit ervan. Wel wijzigt de manier waarop de geleverde zorg wordt gedeclareerd. Op de factuur die wij maandelijks indienen staat voortaan vermeld door wie de zorg is geleverd, op welk moment en hoe lang. Hierdoor krijgt u snel inzicht in de gemaakte zorgkosten.

Wat betekent het als u in 2021 al in behandeling was?

Is uw behandeling in 2021 gestart en aan het eind ervan het jaar nog niet afgerond, dan loopt deze gewoon door in het nieuwe jaar.

Houd ik mijn eigen behandelaar?

Bent u in behandeling en loopt deze door in 2022, dan blijft u in behandeling bij uw eigen (regie)behandelaar. Wel zullen we, net als nu het geval is, periodiek de voortgang van uw behandeling evalueren. Afhankelijk van de bevindingen kan er voor gekozen worden om te wisselen van (regie)behandelaar. Is dat het geval dan gebeurt dit altijd in overleg en met uw instemming. Het realiseren van uw behandeldoelen staat daarbij voorop.

Zijn er consequenties voor het eigen risico?

Wij hebben een behandelrelatie met u. De kosten van onze inzet brengen wij in rekening bij uw zorgverzekeraar. Daarbij zal uw zorgverzekeraar, rekening houdend met het eigen risico, aan u een factuur sturen. Met de invoering van het zorgprestatiemodel geldt dat ieder jaar weer opnieuw, ongeacht of uw behandeling in het voorgaande kalenderjaar al was gestart. Wilt u exact weten wat dit voor u betekent, neemt u dan contact op met uw eigen zorgverzekeraar.

Moet ik naast het eigen risico een eigen bijdrage betalen?

Nee, op onze dienstverlening is geen eigen bijdrage van toepassing.

Wilt u meer weten over het Zorgprestatiemodel of bent u geïnteresseerd in de achtergrond? Lees meer in de patiëntfolder, of bekijk de website over het zorgprestatiemodel.