Aandachtstekort

Je ziet wel eens een jong voetballertje tijdens een wedstrijd alleen maar oog voor de wolken hebben, terwijl het spel volledig langs hem heen gaat. Of een meisje dat boven een bord spruitjes in het oneindige zit te staren. Alle kinderen hebben wel eens te weinig aandacht voor waar ze mee bezig zijn. Ze zijn afgeleid, fantaseren of dagdromen. Dat hoort bij het kind zijn. Maar wat als een kind zich bijna nooit kan focussen op waar hij mee bezig is en concentratieproblemen heeft, waardoor het moeite heeft om zelfstandig dingen te doen, vrienden te maken of om op school het beste uit zichzelf te halen? Soms is een kind daarbij ook nog eens hyperactief of impulsief. Dan kan het zijn dat het last heeft van een aandachtstekort. Maar wat is aandachtstekort eigenlijk?

Herken je je kind in deze kenmerken van aandachtstekort?

De twee belangrijkste vormen van aandachtstekort zijn ADD (attention deficit disorder) en ADHD (attention deficit hyperactivity disorder). Herken je in je kind vrijwel dagelijks minimaal 6 van de volgende symptomen? Dan kan het zijn dat je kind last heeft van een van deze vormen van aandachtstekort.

 • Je kind heeft moeite met luisteren.
 • Je kind maakt vaak fouten omdat het details over het hoofd ziet.
 • Je kind heeft een hekel aan ‘saaie’ taken waarvoor een langdurige concentratie nodig is, bijvoorbeeld huiswerkopdrachten, en probeert deze zo lang mogelijk uit te stellen of uit de weg te gaan.
 • Je kind raakt van alles kwijt.
 • Je kind kan zich moeilijk op één ding concentreren.
 • Je kind komt vaak tijd tekort of komt vaak te laat omdat het moeite heeft met plannen.
 • Je kind is snel en gemakkelijk afgeleid.
 • Je kind vergeet vaak dingen tijdens dagelijkse activiteiten.
 • Je kind volgt instructies slecht op.
 • Je kind is vaak overactief, erg druk en springt van de hak op de tak.
 • Je kind doet meestal dingen zonder na te denken over de gevolgen.

Behandeling van aandachtstekort  bij Max Ernst GGZ: samen focussen op resultaat

Als je kind een aandachtstekort heeft, dan wil je het liefst dat je kind dit snel overwint, zodat het weer een leven kan leiden zonder aandachtstekort. Max Ernst GGZ helpt je kind om van het aandachtstekort af te komen of om hiermee te leren omgaan. We doen dit samen met jou en je kind. Onze aanpak is modern en actief, zodat jullie beiden een grote invloed hebben op het resultaat, bijvoorbeeld met e-health waarbij je op elk moment en op elke plaats samen met je kind aan de doelen kunt werken. Max Ernst GGZ werkt graag met bewezen methodieken. Daarbij kijken we vooral naar wat nodig is en zijn we flexibel om onze aanpak aan te passen als de situatie daar om vraagt. Zo focussen we samen op de persoonlijke doelen en het resultaat. Het resultaat is inzichtelijk, zodat het voor jou helder en duidelijk is wat je kind heeft bereikt. Wil je samen met Max Ernst GGZ het aandachtstekort van je kind aanpakken? Klik dan hier voor een aanmelding.

Werkwijze van Max Ernst GGZ

Als je kiest voor een behandeling van het aandachtstekort van je kind bij Max Ernst GGZ, dan kies je voor een behandeling die focust op de persoonlijke situatie van jouw kind. Afhankelijk van het resultaat dat je wilt bereiken, kiezen we samen de meest geschikte behandelvorm, bijvoorbeeld cognitieve gedragstherapie, psycho-educatie, mindfulness, mindful parenting, sociale vaardigheidstraining, ouderbegeleiding of medicatie. Tegelijkertijd is het belangrijk dat het klikt met de behandelaar van je kind, dus ook daarin bieden we maatwerk. En indien noodzakelijk betrekken we een psychiater bij de behandeling. Zo heb je alle hulp bij Max Ernst GGZ beschikbaar en hoef je je verhaal niet steeds opnieuw te vertellen.

We starten met een intakegesprek, een screening en onderzoek om de hulpvraag van je kind vast te stellen en het behandelplan te maken. Samen met de behandelaar kies je dan de meest geschikte behandelvorm (shared decision making) en stel je de doelen vast. Bij Max Ernst GGZ kun je hier later altijd nog van afwijken als de situatie daar om vraagt. Ook krijg je een inschatting van de duur van de behandeling om het resultaat te bereiken, en informatie over hoe het resultaat van de behandeling wordt gemeten. Zo heb je een duidelijk inzicht in wat je kind gaat doen en wat het aan het eind heeft bereikt. Wil je samen met Max Ernst GGZ het aandachtstekort van je kind aanpakken? Klik dan hier voor een intakegesprek.

Symptomen

Bij deze aandoening kunnen de volgende symptomen voorkomen: