Autisme

Een autismespectrumstoornis (ASS) wordt ook wel ontwikkelingsstoornis genoemd. Het is een stoornis in de informatie- en prikkelverwerking die de normale ontwikkeling van het kind belemmert. Kinderen met autisme vinden het soms lastig om contact te leggen of te communiceren met andere mensen. Deze kinderen zijn ook beperkt in hun gedrag, in hun interesses of activiteiten en herhalen deze veelvuldig.

Herken je je kind in deze kenmerken van autisme?

Hoe weet je of jouw kind autisme heeft? Je kunt dit herkennen aan de volgende symptomen:

  • Contact en communicatie met anderen: Je kind kan moeilijk contact maken. Sommige kinderen met autisme maken helemaal geen contact met anderen. Sommigen zoeken wel contact, maar praten vooral over wat hen zelf bezighoudt of kunnen zich moeilijk verplaatsen in anderen. Kinderen met autisme nemen woorden vaak letterlijk. Ook hebben ze moeite om indirecte, non-verbale taal te begrijpen of te uiten. Dit zijn bijvoorbeeld gezegden, gebaren of gezichtsuitdrukkingen.
  • Gedrag en interesses: Je kind heeft een beperkte, gefixeerde interesse voor één of enkele voorwerpen of activiteiten. Het kan hardnekkig vasthouden aan hetzelfde, bijvoorbeeld een vast ritueel, bijvoorbeeld de kraan open- en dichtdraaien, dezelfde muziek luisteren of steeds bezig zijn met hetzelfde onderwerp. Kleine veranderingen kunnen veel onrust veroorzaken waardoor kinderen met autisme hier moeilijk mee kunnen omgaan.

Behandeling van problemen die voortkomen uit autisme bij Max Ernst GGZ

Als je kind autisme heeft, dan kan Max Ernst GGZ hierbij helpen. We doen dit samen met jou en jouw kind en jij hebt hierbij een belangrijke inbreng. Max Ernst GGZ werkt graag met bewezen methodieken. Daarbij kijken we vooral ook naar wat je kind nodig heeft en is onze aanpak flexibel aan te passen als de situatie daar om vraagt. Zo focussen we samen op de persoonlijke doelen en het resultaat. 


Werkwijze van Max Ernst GGZ

We starten met het vaststellen van de hulpvraag en het opstellen van het behandelplan. Afhankelijk van het resultaat dat je wilt bereiken, kiezen we samen de meest geschikte behandelvorm, bijvoorbeeld cognitieve gedragstherapie, psycho-educatie, mindful parenting, sociale vaardigheidstraining, ouderbegeleiding of Acceptance and Commitment Therapy (ACT). Ook krijg je een inschatting van de duur van de behandeling om het resultaat te bereiken, en informatie over hoe het resultaat van de behandeling wordt gemeten. Zo heb je een duidelijk inzicht in wat je kind gaat doen en wat hij/ zij aan het eind heeft bereikt.