Ontwikkelingsstoornis

Een autismespectrumstoornis wordt ook wel (pervasieve) ontwikkelingsstoornis genoemd. Het is een stoornis in de informatie- en prikkelverwerking die de normale ontwikkeling van het kind belemmert. Kinderen met autisme vinden het soms lastig om contact te leggen of te communiceren met andere mensen. Deze kinderen zijn ook beperkt in hun gedrag, in hun interesses of activiteiten en herhalen deze veelvuldig. Autistische kinderen zijn daarbij vaak gevoeliger of juist ongevoeliger voor bepaalde prikkels, zoals geluid of pijn.

Herken je je kind in deze kenmerken van een pervasieve ontwikkelingsstoornis?

Een pervasieve ontwikkelingsstoornis kan zich in verschillende verschijningsvormen laten zien. De stoornis kan zich voordoen in o.a. Autisme, Rett Syndroom, Asperger, Desintegratiestoornis, Kanner’s autisme en PDD NOS. Hoe weet je of jouw kind een pervasieve ontwikkelingsstoornis heeft? Je kunt dit herkennen aan de volgende symptomen:

  • Contact met anderen en communicatie met anderen: Je kind kan moeilijk contact maken. Sommige kinderen met autisme maken helemaal geen contact met anderen. Sommigen zoeken wel contact, maar praten vooral over wat hen zelf bezighoudt of kunnen zich moeilijk verplaatsen in anderen. Kinderen met autisme nemen woorden vaak letterlijk. Ook hebben ze moeite om indirecte, non-verbale taal te begrijpen of te uiten. Dit zijn bijvoorbeeld gezegden, gebaren of gezichtsuitdrukkingen.
  • Gedrag en interesses: Je kind heeft een beperkte, gefixeerde interesse voor één of enkele voorwerpen of activiteiten. Het kan hardnekkig vasthouden aan hetzelfde, bijvoorbeeld een vast ritueel, bijvoorbeeld de kraan open- en dichtdraaien, dezelfde muziek luisteren of steeds bezig zijn met hetzelfde onderwerp. Kleine veranderingen kunnen veel onrust veroorzaken waardoor kinderen met autisme hier moeilijk mee kunnen omgaan.

Behandeling van een autismespectrumsstoornis bij Max Ernst GGZ: samen focussen op resultaat

Als je kind autisme heeft, dan wil je het liefst dat je kind dit accepteert en hier mee om kan gaan. Max Ernst GGZ kan je kind hierbij helpen. We doen dit samen met jou en jouw kind en jij hebt hierbij een belangrijke inbreng. Onze aanpak is modern en actief, zodat jullie beiden een grote invloed hebben op het resultaat, bijvoorbeeld met e-health waarbij je op elk moment en op elke plaats samen met je kind aan de doelen kunt werken. Max Ernst GGZ werkt graag met bewezen methodieken. Daarbij kijken we vooral ook naar wat je kind nodig heeft en is onze aanpak flexibel aan te passen als de situatie daar om vraagt. Zo focussen we samen op de persoonlijke doelen en het resultaat. Het resultaat is inzichtelijk, zodat het voor jou helder en duidelijk is wat je kind heeft bereikt. Wil je samen met Max Ernst GGZ de autismespectrumstoornis van je kind een plek geven en er mee om leren gaan? Klik dan hier voor een intakegesprek.

Werkwijze van Max Ernst GGZ

Als je kiest voor een behandeling van je kind met autisme bij Max Ernst GGZ, dan kies je voor een behandeling die focust op de persoonlijke situatie van jouw kind. Afhankelijk van het resultaat dat je wilt bereiken, kiezen we samen de meest geschikte behandelvorm, bijvoorbeeld cognitieve gedragstherapie, psycho-educatie, mindful parenting, sociale vaardigheidstraining, ouderbegeleiding of medicatie. Tegelijkertijd is het belangrijk dat het klikt met de behandelaar die je kind begeleidt, dus ook daarin bieden we maatwerk. En indien noodzakelijk betrekken we een psychiater bij de behandeling. Zo heb je alle hulp bij Max Ernst GGZ beschikbaar en hoef je je verhaal niet steeds opnieuw te vertellen.

We starten met een intakegesprek, een screening en eventueel een onderzoek om de hulpvraag van je kind vast te stellen en het behandelplan te kunnen maken. Samen met de behandelaar kies je dan de meest geschikte behandelvorm (shared decision making) en stel je de doelen vast. Bij Max Ernst GGZ kun je hier later altijd nog van afwijken als de situatie daar om vraagt. Ook krijg je een inschatting van de duur van de behandeling om het resultaat te bereiken, en informatie over hoe het resultaat van de behandeling wordt gemeten. Zo heb je een duidelijk inzicht in wat je kind gaat doen en wat het aan het eind heeft bereikt.

Symptomen

Bij deze aandoening kunnen de volgende symptomen voorkomen: